Vít Španihel

V životě se musí dodržovat pravidla, aby se z něj nestalo peklo. Člověk má potom vliv na své okolí. Díky němu se prostředí okolo něj rozvíjí a vyhýbá se utrpení, které není nezbytné. Avšak zároveň je třeba udržovat chaos v podobě něčeho neznámého, čemu člověk plně nerozumí. Tím pádem chaos udržuje člověka bystrého a posouvá jej dopředu. Realistické tvary na obrazech reprezentující řád koexistují spolu s rozmanitými čarami, jenž reprezentují chaos.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky